Med alla förbud i vårt land, fallera,
behöver vi ta ett glas ibland, fallera,
trots alla ritualer
för att köpa de pinaler
som kan skänka åt tillvaron glans, fallera.

…ju mera man förbjuder
desto flera grytor sjuder
för att skänka åt tillvaron glans, fallera.

…Fastän vinerna är dyra
vill vi unna oss en yra
och en helkväll med sång och med dans, fallera