Här uppe i vårt karga land, fallera
ej druvan rodnar uti solens brand, fallera
Nej, uppe uti Norden
mognar druvan under jorden
av dess ljuva safter njuta vi ibland, fallera
Som en ljungeld genom strupen
störta vi den svenska supen
i en skål för vårt avlånga land, fallera