Hej, alla vänner tömmen
glasen och nyp en hona i stjärten.
Hej, alla vänner tömmen glasen
och nyp en hona i stjärten.
Med lite dill och pilleripill
så kan du få henne dit du vill.
Hej, alla vänner tömmen glasen
och nyp en hona i stjärten!