Härligt är att vara samman
på en sådan fest idag
här är alla nöjda och i prima slag.
Må vi många år få mötas än till glädje, fröjd och sång
ty med vin och skratt blir natten aldrig lång
. Haderian, hadera, vänskapsband ej nötas ska
men förnyas ofta gång på gång. Hurra!

Det som själva Bachus gilla
kan väl duga bra åt oss
ty det tända kan så månget kärleksbloss.
Utav druvans ädla safter
mången kind blir purpurröd
medan sorg och olust far en tidig död.
Haderian, hadera, sjung och drick, var ständigt glad
töm din glädjebägare i botten nu, hurra!