Har du glaset fullt? Låt oss tömma ur!
Kräftan kräver det, skål för dessa djur!
Helan går så lätt
halvan kommer tätt
och snart så är vi en fylleribalett!