Gamla vänner, gamla vänner
vin, vin, vin.
Ingen vätska kan oss läska
som vin, vin, vin.
Är vår sång ej fyllig
ren och klar.
Låt oss dricka, låt oss dricka
vin, vin, vin

Uti glasen bor extasen
drick gutår.
Gamla vänner, bäst man känner
drick gutår.
Må vår trogna vänskap
växa år från år och vi samman sjunga
skål gutår.