Fem kalla centilitrar
och en liten flaska öl,
så blir det nästan alltid
när man käkar sill till dill.
Det vore ganska illa
om det inte fanns nån sill!
Men de’ finns de’ som värre e
Om de ej fanns nubbe till!