Vi tar en enkel liten sång
men den får ej bli så lång,
vi har så bråttom,
vi har så bråttom
att fatta glaset.
Vi alla titlar lägger bort
så blir det inte så torrt
ty uti kväll ska vi ha det trevligt
uppå kalaset.
Det glada gänget
har träffats åter
och glädjen högt
uti taket står.
Vår kära värd nu sin röst upplåter
vi undra nu vad åt honom går.
Jo, med en enkel liten fras
han höjer sitt glas.
Han säger: Hejsan!
Vi tackar: Hoppsan!
Så tar vi Huttsan! Hej,hej!