Du käre lille snickerbo,
Här kommer jag igen.
Nu är det bråttom, kan du tro,
nu är det klippt igen.
Snickerboa hopp fallera
å snickerboa hopp fallerej
är bra att ha hopp fallera
för stackers mej
hopp fallerej.

Till snickerboa ränner jag,
när det är nåt jag gjort.
Men far min löper också bra
fast inte lika fort.

Refräng

Det får bli slut med mine hyss
har far min sagt ifrån.
Jag gjorde ett alldeles nyss
som visst tog knäcken på’n!

Refräng

Du käre lille snickerbo’,
vad jag är glad åt dej!
Nu sitter jag i lugn å ro
å bare viler mig

Refräng