Den lille mand med den röde näse,
han kan ej skrive, ej heller läse,
men dricke Bayerskt och spele kort
och kysse piger, det kan han godt.