Festen kan börja,
kråset ska smörjas
magen ska få det som den vill ha.
Glasen stå fulla
låt sången rulla
glädjen ska vara gäst här idag.
Glaset i handen fatta och sjung,
glöm alla sorger, vara bara ung.
Glöm morgondagen,
tänk blott på magen
skål alla vänner,
Hej och gutår.