Jag minns än i dag hur min moder
kom hem från staden så goder
och rada upp flaskor i horder
och sade nöjd som så:

Bordeaux, Bordeaux
Hon drack ett glas, kom i extas
och sedan blev det stort kalas
Och vi som glin, ja vi drack vin
som första klassens fyllesvin
Sen dansa vi runt uppå golvet
och skrek så vi blev blå:
Bordeaux, Bordeaux