Oh, denna natt, denna ljuvliga natt,
som vi kallar bella notte.
Se, vilken syn, alla stjärnor i skyn,
denna ljuva bella notte.
Fjärran från den du älskar blir natten ödsligt tom,
men i hans närhet sluts du in i dess trolska rikedom.
Oh, oh, denna natt, det är ungdomens natt,
som vi kallar bella notte.