Författare: sanger

Kräftan är ett litet djur

Kräftan är ett litet djur, vi tackom nu sa gärna. Som bör sitta uti bur, med klorna kan hon spjärna. Ingen dager synes än lyktorna de slockna sen, det tror jag. Tersen är ett litet krök, vi tackom nu så gärna. Som i magen gör besök, alltför vår glädje värna. Inge nubbe slagits ut, ändå böjar dom ta slut, det tror jag. Fatten glaset i din hand, vi tackom nu så gärna. Ta dig sen en tår på tand, båd gubbe, fru och tärna. Ingen spottar i sitt glas, när dom är på kräftkalas, det vet...

Read More

Kräftan lyser i karotten

Kräftan lyser i karotten och den största finns i botten dit ska vi ner..tills att vi ser vem som till sist haver fått-en Uti glasen finns det vått än bästa droppen finns i botten När den ska ner,ska botten upp tills det går runt i kalotten Månen speglar sej i krusen ombesörjer gratis ljusen När den går ner, vi stiger opp och vandrar hem lätt på...

Read More

Kräftan fodrar nubbar små

Kräftan fodrar nubbar små nubbar små, nubbar små Annars börjar den att gå den att gå, den att gå Uti magen din den kryper och i tarmarna dig nyper Detta är ett ofint sätt svälj nu nubben fort och...

Read More