Att ta ett glas ger livet färg
gör blicken ljus, ger benen märg
så här i festens första timma
då vinet glimmar
i våra glas.
Men vi är ense jag och du
att det har glimmat färdigt nu
Vi häller ner det i vår hals
och sedan glimmar det inte alls.