Alla här vid borden
har väl nåt i glasen fått.
Låt oss kröka armen,
njuta av nåt gott.
Skål du käre gamle vän,
roligt se dig här igen,
allas trevnad är vårt mål,
ta nu Helan, skål!